BẢN ĐỒ TƯ DUY QUẢN TRỊ (Edward de Bono) - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

BẢN ĐỒ TƯ DUY QUẢN TRỊ (Edward de Bono)

BẢN ĐỒ TƯ DUY  QUẢN TRỊ (Edward de Bono)
http://www.mediafire.com/download/nojmxq9qi5iv7de/
ban_do_tu_duy_quan_tri_4498.pdf


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét