CHÍN YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA THÀNH CÔNG 80/20 (Richard Koch) - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

CHÍN YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA THÀNH CÔNG 80/20 (Richard Koch)

 CHÍN YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA THÀNH CÔNG 80/20 (Richard Koch)
http://www.mediafire.com/download/22l13gua3ad9b2s/
9-yeu_to_cot_loi_cua_thanh_cong_80-20_trong_cong_viec.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét