VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT (Ken Blanchard, Spencer Johnson) - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT (Ken Blanchard, Spencer Johnson)

 VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT (Ken Blanchard, Spencer Johnson)
http://www.mediafire.com/download/zvc3arai85l5494/
vi_giam_doc_mot_phut.pdf


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét