Bài giảng lập trình C trên Windows - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Bài giảng lập trình C trên Windows

Tác giả Trần Minh Thái
Số trang 69
Tải về Mega

Nội dung:
Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG
   1. Mở đầu
   2. Các thư viện lập trình của Windows
   3. Các khái niệm cơ bản
   4. Lập trình sự kiện (Even driven programming)
   5. Các thành phần giao diện đồ họa (GUI)
   6. Cấu trúc chương trình C for Win
   7. Qui trình hoạt động của chương trình ứng dụng
   8. Một số quy ước đặt tên
   9. Ví dụ
   10. Tài nguyên của ứng dụng (Resources)
   11. Một số kiểu dữ liệu mới
   12. Phân tích, tìm hiểu source code của project
Bài 2: PAINT VÀ REPAINT
   1. Giới thiệu
   2. Tổng quan về GDI (Graphics Device Interface)
   3. Một số hàm đồ họa cơ sở
   4. Kết luận
Bài 3: CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆU
   1. Bàn phím
   2. Thiết bị chuột
   3. Timer
Bài 4: HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU KHIỂN
   1. Hộp thoại
   2. Menu
Bài 5: XỬ LÝ VĂN BẢN
   1. Hiển thị văn bản
   2. Định dạng văn bản
   3. Sử dụng font
Tài liệu tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét