Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

Tác giả TS. Võ Văn Tuấn Dũng
Số trang 143
Tải về Mega

Giáo trình được tác giả biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn học "Toán rời rạc" trong nhiều năm cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin của một số trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh với thời lượng 3 đơn vị học trình (45 tiết).

Tác giả biên soạn giáo trình theo hướng: Sắp xếp nội dung tinh giản, hợp lý, đồng thời đảo bảo khối kiến thức tối thiểu về cơ sở Toán cho Tin học để sinh viên có điều kiện tiếp thu tốt các môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên, giáo trình có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Toán - Tin học.

Giáo trình được chia thành 5 chương. Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản nhất của logic học bao gồm: Mệnh đề, các quy luật logic; vị từ và lượng từ; suy luận toán học. Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản trong phép đếm và trong giải tích tổ hợp; nguyên lý Dirichlet dùng để chứng minh sự tồn tại của cấu hình tổ hợp thỏa mãn điều kiện cho trước. Chương 3 trình bày khái niệm thuật toán. Chương 4 trình bày khái niệm quan hệ, cách biểu diễn một quan hệ bằng một ma trận; quan hệ tương đương; quan hệ thứ tự và biểu đồ Hasse của tập sắp thứ tự hữu hạn. Chương 5 trình bày các vấn đề cơ bản về hàm Boole, biểu thức Boole, đại số Boole và nguyên lý đối ngẫu; vấn đề tổ hợp các cổng logic theo biểu thức Boole cho trước; vấn đề tối thiểu hóa hàm Boole bằng phương pháp biến đổi đại số, phương pháp Karnaugh, phương pháp Quine - Mc.Cluskey.

Trong quá trình biên soạn, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, giáo trình chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét