Xử lý tín hiệu số - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Xử lý tín hiệu số - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tác giả ThS. Đặng Hoài Bắc
Số trang 270
Tải về Mega

Xử lý tín hiệu số (DSP: Digital Signal Processing) là môn học đề cập đến các phép xử lý các dãy số để có được các thông tin cần thiết như phân tích, tổng hợp mã hoá, biến đổi tín hiệu sang dạng mới phù hợp với hệ thống. So với xử lý tín hiệu tương tự, xử lý tin hiệu số có nhiều ư điểm như:
- Độ chính xác cao, sao chép trung thực, tin cậy.
- Tính bền vững: không chịu ảnh hưởng nhiều của nhiệt độ hay thời gian
- Linh hoạt và mềm dẻo: thay đổi phần mềm có thể thay đổi các tính năng phần cứng.
- Thời gian thiết kế nhanh, các chip DSP ngày càng hoàn thiện và có độ tích hợp cao.

Trong môn học Xử lý số tín hiệu, những nội dung chính được đề cập bao gồm các khái niệm về tín hiệu và hệ thống, các phép biến đổi cơ bản dùng trong xử lý tín hiệu số như biến đổi z, biến đổi Fourier, biến đổi FFT, các phương pháp tổng hợp bộ lọc FIR, IIR và cấu trúc bộ lọc.

Tài liệu này được biên soạn phục vụ mục đích hướng dẫn học tập cho sinh viên Đại học hệ Đào tạo từ xa ngành Điện tử Viễn thông và Công nghệ thông tin trong môn học “ Xử lý tín hiệu số” với chủ trương ngắn gọn, nhiều ví dụ, dễ hiểu. Nội dung tài liệu dựa trên giáo trình “Xử lý tín hiệu và lọc số” của tác giả Nguyễn Quốc Trung và một số tài liệu khác chia thành 9 chương:
Chương I: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian rời rạc n.
Chương II: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền z.
Chương III: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số ω.
Chương IV: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc ωk.
Chương V: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài hữu hạn FIR.
Chương VI: Tổng hợp bộ lọc số có đáp ứng xung có chiều dài vô hạn IIR.
Chương VII: Biến đổi Fourier nhanh - FFT.
Chương VIII: Cấu trúc bộ lọc số.
Chương IX: Lọc số nhiều nhịp.

Ở lần biên soạn đầu tiên, chắc tài liệu còn một số các sơ sót, mong người đọc thông cảm và đóng góp các ý kiến cho tác giả trong quá trình học tập, trao đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét