CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( CẬP NHẬT 2020 ) - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( CẬP NHẬT 2020 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( CẬP NHẬT 2020 )

Giảng viên: Nguyễn Biên Cương
Tr%25E1%25BB%258Dn%2Bb%25E1%25BB%2599%2Bk%25E1%25BB%25B9%2Bthu%25E1%25BA%25ADt%2Bl%25E1%25BA%25ADp%252C%2Bki%25E1%25BB%2583m%2Btra%2Bv%25C3%25A0%2Bph%25C3%25A2n%2Bt%25C3%25ADch%2Bb%25C3%25A1o%2Bc%25C3%25A1o%2Bt%25C3%25A0i%2Bch%25C3%25ADnh
LINK LIÊN KẾT:

Bạn sẽ học được gì
1.   Hiểu và lập được trọn bộ báo cáo tài chính
2.   Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết, và số liệu tổng hợp
3.   Hiểu được ý nghĩa các số liệu trong báo cáo tài chính
4.   Phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
5.   Xác định được tình hình tài chính, khả năng sinh lời để đưa quyết định kinh doanh
6.   Nhận diện được rủi ro doanh nghiệp đã, đang và sắp đối mặt, và giảm thiểu rủi ro
#quantriexcel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét