Chia sẻ phần mềm phong thủy 4.0 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Chia sẻ phần mềm phong thủy 4.0

Chia sẻ phần mềm phong thủy 4.0

  Chia sẻ với anh em Chia sẻ phần mềm phong thủy 4.0. Anh em cùng tham khảo.
Chia sẻ phần mềm phong thủy

https://www.tailieuso.info/2019/09/chia-se-phan-mem-phong-thuy-31.html?m=1

Các tính năng trong phần mềm phong thủy:

1. Tính tuổi
2. Tính mệnh
3. Tính cung phi
4. Các hướng tốt xấu
5. Tính tuổi phạm kim lâu
6. Tính tuổi phạm hoàng ốc
7. Tính các năm tam tai
8. Tính thiên lộc của tuổi
9. Thước lỗ ban
10. Chuyển đổi lịch
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét