Chia sẻ miễn phí Khóa học Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect ~ 1.6GB Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect ~ 1.6GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Dựng Movie Trailer - kỹ xảo Logo Particular với After Effect ~ 1.6GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức nâng cao, vững vàng về kỹ xảo với Particular của Red Giant. Sau khi bạn lĩnh hội những kiến thức về kỹ xảo này, bạn hoàn toàn tự tin trong việc sáng tạo kỹ xảo điện ảnh, làm movie trailer truyền thông cho doanh nghiệp, làm movie intro logo quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.

Khóa học không dạy bạn những kiến thức cơ bản. Vì vậy lời khuyên của tôi là bạn hãy tham khảo những khóa học sau đây như khóa Làm kỹ xảo truyền thông với After Effect, Text animation đỉnh cao, Shape animation đỉnh cao để hỗ trợ cho khóa này được tốt hơn.
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét