Chia sẻ miễn phí Khóa học Javascript Chuyên Sâu ~ Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Javascript Chuyên Sâu ~ Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Javascript Chuyên Sâu ~ Google Driver Link 2020

Chia sẻ Khóa học Javascript Chuyên Sâu

DOWNLOAD

Bạn sẽ học được:

 • Hiểu rõ scope trong Javascript.
 • Hiểu rõ toán tử trong Javascript.
 • Hiểu rõ Object và Function trong Javascript.
 • Xử dụng thành thạo syntax của ES6.
 • Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay.
 • Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha.

Nội dung của khóa học:

 1. Khái niệm cơ bản.
 2. Toán tử.
 3. Hàm cũng là object.
 4. this trong Javascript.
 5. Hiểu thêm về hàm.
 6. Hướng đối tượng trong Javascript.
 7. ES6: arrow function Promise, Destructuring, Spread Operator, Symbols, Proxies, Generators.
 8. Functional Programming.
                             DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY


                                           LINK DỰ PHÒNG
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét