Chia sẻ miễn phí Khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework ~ 2.8 GB - Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework ~ 2.8 GB - Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework ~ 2.8 GB - Google Driver Link 2020

LINK LIÊN KẾT
https://www.kynangmoi.info/2020/07/chia-se-mien-phi-khoa-hoc-xay-dung.html?m=1
Bạn sẽ học được gì
  • Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
  • Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
  • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
  • Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL
  • Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn
  • Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
  • Tạo layout chung cho ứng dụng website
  • Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét