Trọn bộ giáo trình "Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" 6 tập [PDF, MP3] - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Trọn bộ giáo trình "Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" 6 tập [PDF, MP3]

Trọn bộ giáo trình "Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" 6 tập [PDF, MP3]

tieng-han-tong-hop.png
DOWNLOAD


Trọn bộ giáo trình "Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" được tài trợ toàn bộ từ Ngân hàng Kookmin KB. Với mong muốn đem lại một công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường, ngân hàng KB cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Hàn của Việt Nam và Hàn Quốc đã biên soạn ra bộ giáo trình tiếng Hàn hay nhất này.

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp gồm có 6 cuốn theo các cấp độ : Sơ Cấp 1 (quyển 1). Sau đó lần lượt là Sơ Cấp 2 (quyển 2), Trung Cấp 1 (quyển 3), Trung Cấp 2 (quyển 4). Cuối cùng là Cao cấp 1 (quyển 5) và Cao cấp 2 (quyển 6). Mỗi cấp độ gồm có Sách giáo trình, Sách bài tập và File nghe.
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét