Bảng tính phân bổ trên Excel free 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Bảng tính phân bổ trên Excel free 2020

Bảng tính phân bổ trên Excel free 2020
1 file dùng cho tất cả: Nhiều năm, nhiều tháng...
1 Sheet duy nhất
Chỉ nhập số liệu và tích chọn
Công thức full

DOWNLOAD
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét