Chia sẻ khóa học miễn phí Tự tay viết ứng dụng trên Microsoft Excel cập nhật 2020[Xem online Google Driver Link] - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Chia sẻ khóa học miễn phí Tự tay viết ứng dụng trên Microsoft Excel cập nhật 2020[Xem online Google Driver Link]

Chia sẻ khóa học miễn phí Tự tay viết ứng dụng trên Microsoft Excel cập nhật 2020[Xem online Google Driver Link]
+ Khóa học gồm 7 ứng dụng về quản lý (chi phí, thời gian, dự án, nhân sự), lập kế hoạch công việc và lập báo cáo.
+ Đây là bộ ứng dụng được viết từ thực tế công việc nên tính ứng dụng rất cao. Điểm đột phá của các ứng dụng này là có thể tùy biến để chạy cả trên Windows và Smartphone nên phù hợp và tiện lợi cho người dùng.
Phù hợp với
Nhà quản lý.
Nhân viên.
Học sinh, sinh viên.
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét