Chia sẻ miễn phí Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ~ 3.6GB Google Driver 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ~ 3.6GB Google Driver 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động ~ 3.6GB Google Driver 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì
Cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về ASP.NET WebForm.
Làm tiền đề cho bạn nếu muốn lập nghiệp và phát triển cơ hội bằng nền tảng .NET.
Tự tin xây dựng các ứng dụng website vừa, nhỏ và hệ thống ứng dụng WebPortal trong tương lai.
Tự tin ứng tuyển vào các Công ty đang làm về ASP.NET.
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét