Chia sẻ miễn phí Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
  • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét