Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập Trình Android Kotlin Toàn Tập ~ 5.2 GB GOOGLE DRIVER LINK 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập Trình Android Kotlin Toàn Tập ~ 5.2 GB GOOGLE DRIVER LINK 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập Trình Android Kotlin Toàn Tập ~ 5.2 GB GOOGLE DRIVER LINK 2020

DOWNLOAD
Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android.
Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…
Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện...)
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét