Chia sẻ miễn phí Khóa học Ngân hàng đầu tư toàn tập – 365Careers ~ Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Ngân hàng đầu tư toàn tập – 365Careers ~ Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Ngân hàng đầu tư toàn tập – 365Careers ~ Google Driver Link 2020

[Free Course]The Complete Investment Banking Course 2020  ~ Google Driver Link 2020

Udemy Source:

Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học số 1 để có một công việc trong ngân hàng đầu tư. IPO, trái phiếu, M & A, giao dịch, LBO, định giá,…
Khóa học bắt đầu bằng cách giới thiệu cho bạn bốn lĩnh vực chính của ngân hàng đầu tư – Thị trường vốn, Tư vấn, Giao dịch và Môi giới và Quản lý tài sản.
Sau đó, Khóa học tiếp tục bằng cách đào sâu hơn vào từng ngành nghề kinh doanh.
Bạn sẽ tìm hiểu sự tinh tế của Chào hàng công khai ban đầu, Chào bán cổ phần dày dạn, Vị trí riêng tư, Phát hành trái phiếu, Tổ chức cho vay, Chứng khoán hóa, Mua bán & Sáp nhập, Tái cấu trúc, Công cụ giao dịch, Phương tiện quản lý tài sản, v.v.

Bạn sẽ học được gì từ khóa học Ngân hàng đầu tư này

Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ có đầy đủ kiến thức để:
 • Bắt đầu sự nghiệp trong Ngân hàng Đầu tư hoặc Vốn cổ phần tư nhân.
 • Vượt qua phỏng vấn ngân hàng đầu tư.
 • Xây dựng mô hình tài chính từ đầu (hiển thị từng bước).
 • Xây dựng các mô hình định giá – DCF, LBO và bội số.
 • Có sự nhạy bén về tài chính và kinh doanh.
 • Đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới!.
 • Kể câu chuyện về cách dịch vụ ngân hàng đầu tư xuất hiện lần đầu tiên.
 • Hiểu sự khác biệt giữa đầu tư và ngân hàng thương mại.
 • Giải thích các cơ chế của đợt chào bán công khai ban đầu.
 • Vẽ thời gian biểu IPO.
 • Hiểu lý do tại sao các công ty ra công chúng.
 • Giải thích các cơ chế của việc chào bán trái phiếu.
 • Vẽ thời gian biểu chào bán trái phiếu.
 • Hiểu lý do tại sao các công ty tăng nợ công.
 • Giải thích về tổ chức cho vay và ai tham gia vào tổ chức cho vay.
 • Hiểu chứng khoán hóa và giải thích lý do tại sao các ngân hàng sử dụng chứng khoán hóa.
 • Tìm hiểu lý do tại sao các công ty mua các công ty khác.
 • Xác định các giao dịch M & A thành công.
 • Giải thích vòng đời thỏa thuận.
 • Cho biết sự khác biệt giữa người mua tài chính và doanh nghiệp.
 • Mô tả các tùy chọn thanh toán khác nhau trong giao dịch M & A.
 • Hiểu bản chất của dịch vụ tái cấu trúc.
 • Tìm hiểu về các cách khác nhau để tái cấu trúc công ty.
 • Làm quen với giao dịch và môi giới và chứng khoán được giao dịch trên Thị trường tài chính.
 • Hiểu dịch vụ quản lý tài sản.
 • Có thể mô tả phương tiện quản lý tài sản và tỷ lệ lợi nhuận dự kiến.
 • Tính toán chi phí nợ của công ty, chi phí vốn cổ phần và WACC.
 • Thực hiện định giá LBO.
 • Hiểu được lý do đằng sau các giao dịch Mua lại có đòn bẩy.
 • Có thể cho biết ai thực hiện các giao dịch LBO và tại sao họ có thể có lợi nhuận cao.
 • Sau khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng để bắt đầu sự nghiệp thành công trong lĩnh vực Đầu tư Ngân hàng và Tài chính doanh nghiệp.

Khóa học này dành cho ai:

 • Ngân hàng đầu tư khao khát.
 • Bất cứ ai muốn tìm hiểu về ngân hàng đầu tư và định giá công ty.

Download Khóa học Ngân hàng đầu tư toàn tập


#quantriexcel #kynangmoi
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét