Chia sẻ miễn phí Khóa học Python Và Thị Giác Máy Tính ~ 224 MB Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Python Và Thị Giác Máy Tính ~ 224 MB Google Driver Link 2020

Chia sẻ miễn phí Khóa học Python Và Thị Giác Máy Tính ~ 224 MB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Pass : 21919
Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn một cách bài bản các bài học lý thuyết và ví dụ về Python với mục đích là bạn có thể sử dụng ngôn ngữ này để ứng dụng vào lập trình trang web và ứng dụng. Sau khóa học, bạn có thể thực hiện được các dự án về xử lý hình ảnh hoặc thực hiện các dự án về điều khiển IOT.
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét