CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC VBA VÀ EXCEL TỪ KHÔNG BIẾT TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA ( CẬP NHẬT 2020 ) - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC VBA VÀ EXCEL TỪ KHÔNG BIẾT TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA ( CẬP NHẬT 2020 )

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC VBA VÀ EXCEL TỪ KHÔNG BIẾT TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA ( CẬP NHẬT 2020 )


Lợi ích từ khoá học
1.   Ngay sau khi học xong khóa học áp dụng được những kiến thức đó thực hành hàng ngày
2.   Sử dụng chính những ví dụ trong khoá học để phục vụ công việc
3.   Tự phát triển những công cụ VBA và Excel để làm việc hiệu quả và năng suất hơn
4.   Biết thêm những cách mới để giải quyết vấn đề với dữ liệu trong Excel
Phù hợp với
1.   Dành cho người làm công việc có tính lặp lại trong Excel
2.   Thích hợp các ngành kiểm toán, kế toán, thống kê, hay phải nhập dữ liệu và phân tích tổng hợp, tạo báo cáo
3.   Dành cho đối tượng cần tự động hoá các thao tác trong Excel
4.   Dành cho đối tượng muốn nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong Excel
5.   Dành cho đối tượng muốn nâng cao trình độ Excel😎Link Tải Khoá Học😎
 Link Xem Online:
          Phần 1: Tại đây
          Phần 2: Tại đây
---------------------------------------------------------------------------------
 Link Tải:
  Phần 1: Tại đây
  Phần 2: Tại đây
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét