9 KÊNH YOUTUBE TRIỆU VIEWS TỰ HỌC MỌI THỨ TRÊN ĐỜI - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

9 KÊNH YOUTUBE TRIỆU VIEWS TỰ HỌC MỌI THỨ TRÊN ĐỜI

9 KÊNH YOUTUBE TRIỆU VIEWS TỰ HỌC MỌI THỨ TRÊN ĐỜI
-----------------------
1. Học tiếng Anh đỉnh cao
https://www.youtube.com/user/ENGLISHCLASS101
2. Trò chuyện cùng người nổi tiếng
https://www.youtube.com/user/TheEllenShow
3. Học tâm lý
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
4. Học kinh doanh
https://www.youtube.com/user/Web5Ngay
5. Kỹ năng sống cho học sinh sinh viên
https://www.youtube.com/watch?v=nGJDL-i0P0Q&index=57&list=PLxc4V8jyRl2fhZgcBSnRIZpgCjSzMbQOH
6. Mẹo vặt cuộc sống rất hữu ích
https://www.youtube.com/channel/UC295-Dw_tDNtZXFeAPAW6Aw
7. Audiobook miễn phí
https://www.youtube.com/channel/UC9YySrUhSiZVgnTLUZbT2BA
8. Video truyền cảm hứng, động lực sống
https://www.youtube.com/playlist?list=PLym8Ko04Dio2rGMndvXDiScNtw2HbP5r8
9. Photoshop từ con số 0
https://www.youtube.com/user/Photoshop
Nguồn: Ybox
#quantriexcel
#kynangmoi
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét