CHIA SẺ FREE KHÓA HỌC : LẬP TRÌNH REACT NATIVE TẠI KHOA PHẠM - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

CHIA SẺ FREE KHÓA HỌC : LẬP TRÌNH REACT NATIVE TẠI KHOA PHẠM

CHIA SẺ FREE KHÓA HỌC : LẬP TRÌNH REACT NATIVE TẠI KHOA PHẠM

CHIA SẺ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH REACT NATIVE TẠI KHOA PHẠM

GIỚI THIỆU

Khoảng hai năm trước, React được facebook giới thiệu tới cộng đồng lập trình viên, từ thời điểm đó cho đến nay, React đã phát triển một cách nhanh chóng không chỉ trong nội bộ facebook mà còn cả cộng đồng bên ngoài. Hiện nay, rất nhiều dự án đã được xây dựng dựa trên React, tỷ lệ các lập trình viên chọn và sử dụng React ngày càng nhiều vì nó giúp tiết kiệm thời gian “chiến đấu” với framework và tập trung hơn vào sản phẩm của mình hơn.
Với công nghệ web và react chúng ta có thể xây dựng rất nhiều ứng dụng tuyệt vời, Ví dụ như Facebook. Tuy nhiên web chỉ là một phần của câu chuyện dài. Với những hạn chế hiện tại của web, các ứng dụng android và ios đang dần dần lên ngôi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể xây dựng được một ứng dụng android hay ios một cách dễ dàng, và đó là lí do tại sao chúng ta có React Native:
- React Native sử dụng ngôn ngữ Java Script cực kì thân thiện: Một lập trình viên có thể lập trình tốt cho cả hai nền tảng Android và iOS chỉ với một ngôn ngữ duy nhất là javascript.
- React Native tạo ra những Native App (không phải Web App), tạo nên sự trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng: tốc độ nhanh, tương tác phần cứng thiết bị một cách hoàn hảo.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Yêu thích lập trình di động & mong muốn có được một việc làm vững chắc.
- Có laptop được cài MacOS (Hoặc Windows)
- Đã biết lập trình một ngôn ngữ bất kì.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên sẽ:
- Tự thiết kế được ứng dụng trên Android + iOS với React Native
- Làm chủ công nghệ React Native, bạn sẽ đủ khả năng tiếp thu những công nghệ React khác của Facebook một cách nhanh chóng.
- Nắm rõ quy trình xây dựng một ứng dụng Andoird/iOS bằng React Native: Phân tích, thiết kế UI/UX, lập trình React, export APK & iPA, submit ứng dụng lên Store.
- Đủ khả năng apply vào các công ty lập trình di động trên nền React.

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH REACT NATIVE

Gồm 07 phần lý thuyết & 02 trang web thực tế (Cập nhật liên tục theo Apple và nhu cầu của doanh nghiệp)

Chương 1: Lập Trình JavaScript Cơ Bản

 1. - Khai báo biến
 2. - Các hàm cơ bản: If, if else, while, for, switch case, try catch
 3. - Mảng (Array)
 4. - Functions & Tham số
 5. - Class
 6. - Các action quan trọng phải biết
  setTimeout
  setInterval
  Các hàm tính toán trong Math
  Các hàm xử lý chuỗi
 7. - JSON
 8. - XML

Chương 2: Giới Thiệu React Native

 1. - Cách hoạt động của ứng dụng React Native
 2. - Cài đặt môi trường làm việc với React Native (Windows + iOS)
 3. - Quy trình thiết kế ứng dụng React Native
 4. - Hướng dẫn build ứng dụng trên máy Android + iPhone

Chương 3: Component Trong React Native

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 4. Text Component
 5. Image Component
 6. View Component
 7. TouchableHighlight
 8. GestureResponder
 9. PanResponder
 10. ListView
 11. Navigators và NavigatorIOS
 12. Component lồng Component
 13. Export Component
 14. Truyền tham số cho Component

Chương 4: Styles – Định Dạng Giao Diện Ứng Dụng

 1. Các cách tạo định dạng StyleSheet
 2. Sử dụng StyleSheet
 3. Export StyleSheet
 4. Truyền Styles dạng Props
 5. Chia sẽ Styles
 6. Positioning và Design giao diện
  Cách 1: Sử dụng Flexbox
  Cách 2: Sử dụng Absolute Positioning
  Cách 3: Kết hợp Flexbox & Positioning

Chương 5: Các Platform APIs

 1. Thư viện Geolocation
  - Bắt tọa độ người dùng
  - Quản lý Permissions
  - Hướng dẫn test location trên máy iPhone
  - Theo dõi tọa độ người dùng
 2. Camera và Photos của người dùng
  - Sử dụng CameraRoll
  - Lấy danh sách hình với GetPhotoParams
  - Tạo hình ảnh chụp từ CameraRoll
  - Hiển thị danh sách hình ảnh
 3. Lưu trữ dữ liệu với AsyncStore

Chương 6: Modules

 1. Native Module trên iOS
  Nhúng Third-party Component
  Play phim với Video Component
  Tạo Brigding với Objective-C Native Module
  Sử dụng RCTVideo
 2. Native Module trên Android
  Nhúng Third-party Component
  Tạo Brigding với Java Native Module
 3. Cross-Platform Native Module

Chương 7: Hướng Dẫn Debug & Các Developer Tools

 1. Debug với JavaScript
 2. Debug với React Native
 3. Debug với Beyond Javascript

Chương 8: Xuất Bản Ứng Dụng Lên AppStore

 1. Hướng dẫn chọn Supported Device & Traget iOS version
 2. Lauching Screen Image
 3. Cấu hình Application icon
 4. Cấu hình Bundle Name
 5. Cấu hình AppDelegate.m
 6. Archive ứng dụng lên AppStore

Chương 9: Xuất Bản Ứng Dụng Lên Google Store

 1. Cấu hình Application icon
 2. Xuất file APK dạng release
 3. Submit ứng dụng lên Google Store

Chương 10: NHỮNG KỸ THUẬT NÂNG CAO TRONG REACT NATIVE

Chương 11: Học Viên Làm Đồ Án Cuối Khóa Với Sự Hướng Dẫn Của Giảng Viên Và Hoàn Tất Khóa Học

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét