Share Free Khóa học 11 Chuyên Đề Luyện Tập Về Hàm Excel ~ 1.8 GB Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Share Free Khóa học 11 Chuyên Đề Luyện Tập Về Hàm Excel ~ 1.8 GB Google Driver Link 2020

Share Free Khóa học 11 Chuyên Đề Luyện Tập Về Hàm Excel ~ 1.8 GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Pass: 6919
- Học viên học và luyện tập các hàm Excel thông qua khoá học này sẽ giải quyết tốt các yêu cầu phức tạp trong đề thi Excel ở các trường đại học, những hội đồng thi
- Thành thạo các hàm hay được hỏi trong các kì thi, kiểm tra đầu vào, đầu ra
- Thành thạo các kĩ thuật lồng ghép và xử lý dữ liệu bằng hàm
- Thành thạo các hàm dò tìm, các hàm điều kiện, hàm IF lồng nhau
- Thành thạo các hàm thống kê, tính toán theo 1 điều kiện và nhiều điều kiện
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét