Share Free Khóa học dành cho nhà phát triển Java hoàn chỉnh - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Share Free Khóa học dành cho nhà phát triển Java hoàn chỉnh

Share Free Khóa học dành cho nhà phát triển Java hoàn chỉnh

[Free Course]The Complete Java Developer Course – Learn Java ~ Google Driver Link

DOWNLOAD
Source: https://www.udemy.com/course/java-essential-training/

Mô tả khóa học

Khóa học này cho bất cứ ai muốn trở thành lập trình viên Java từ đầu. Khóa học sẽ bắt đầu bằng cách loại bỏ tất cả các nguyên tắc cơ bản về Java mà bạn cần để bắt đầu lập trình các ứng dụng Android, web Java hoặc Java Desktop.
Bạn bắt đầu trước bằng cách cài đặt môi trường phát triển, sau đó bạn sẽ chạy ứng dụng Java đầu tiên của mình và hiểu cách chương trình hoạt động trong Java. Sau đó, bạn sẽ được học về các biến và hoạt động toán học và các ưu tiên.
Tiếp theo khóa học sẽ nói về các vòng lặp, khái niệm OOP mà bạn cần sử dụng khi lập trình ứng dụng với Java, đa xử lý và làm thế nào bạn có thể chạy đa tiến trình cùng một lúc,…
Về sau bạn sẽ được nói về Cơ sở dữ liệu, các tính năng mới của Java 8, xây dựng ứng dụng GUI trên máy tính để bàn với JavaFX.

Yêu cầu

 • Không có kinh nghiệm lập trình trước không quan trọng, trong khóa học này bạn sẽ được học từ đầu những gì bạn cần biết.
 • Bạn sẽ cần một máy tính chạy Microsoft Windows, hoặc Linux hoặc Mac chạy OS X.

Bạn sẽ học được gì từ khóa học dành cho nhà phát triển Java hoàn chỉnh này

Khóa học dành cho nhà phát triển Java hoàn chỉnh – Tìm hiểu Java
 • Xây dựng ứng dụng đầu tiên của bạn bằng Java
 • Xây dựng một trò chơi hoàn chỉnh như Tic Tac Toy
 • Hiểu nền tảng lập trình
 • Logic lập trình, điều kiện và điều khiển
 • Hiểu OOP trong Java
 • Tìm hiểu các tính năng Java 8 mới
 • Tìm hiểu GUI Java với JavaFX
 • Hiểu cách làm việc với đa luồng và Bế tắc
 • Đọc và viết từ và để tập tin
 • Sử dụng các bộ sưu tập, và đâu là nơi tốt hơn để sử dụng bộ sưu tập
 • Làm việc với Cơ sở dữ liệu trong Java để lưu dữ liệu dưới dạng cho phép
 • Hãy sẵn sàng để bắt đầu với Android

Khóa học này dành cho ai:

 • Khóa học này được thiết kế cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu cách xây dựng Ứng dụng với Java, như Android

Download Khóa học dành cho nhà phát triển Java hoàn chỉnh

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét