Share Free Khóa học Học Adobe Photoshop CS6 Cho Người Mới Bắt Đầu ~ 1.8 GB Google Driver - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Share Free Khóa học Học Adobe Photoshop CS6 Cho Người Mới Bắt Đầu ~ 1.8 GB Google Driver

Share Free Khóa học Học Adobe Photoshop CS6 Cho Người Mới Bắt Đầu ~ 1.8 GB Google Driver

DOWNLOAD


Bạn sẽ học được gì
  • Bộc lộ khả năng sáng tạo bằng photoshop.
  • Tạo ra nhiều dự án thiết kế ấn tượng.
  • Phục hồi những ảnh cũ để lưu giữ kỷ niệm một cách tốt nhất.
  • Thành thạo dùng hiệu ứng Strokes, Drop Shadows , Bevel và Emboss...
  • Có thể tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật riêng cho mình.
  • Khắc phục những điểm chưa hài lòng trong quá trình chụp ảnh.
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét