Tải Miễn Phí Khóa Học: Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Trên Edumall ~ Google Driver Link 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Tải Miễn Phí Khóa Học: Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Trên Edumall ~ Google Driver Link 2020

Tải Miễn Phí Khóa Học: Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Trên Edumall ~ Google Driver Link 2020

Mô tả khoá học

Tổng quát

Khoá học cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, chi tiết về các cấu trúc dữ liệu cụ thể (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) và các giải thuật quan trọng là tìm kiếm và sắp xếp. Trong mỗi phần có trình bày về phương pháp cài đặt và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong thực tế.

Yêu cầu của khóa học

  • Môi trường học yên tĩnh.
  • Có khả năng truy cập Internet.
  • Nên sử dụng tai nghe trong quá trình học.

Lợi ích từ khóa học

  • Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
  • Sử dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) để mô tả đúng các kiểu dữ liệu trừu tượng một cách chính xác.
  • Mô tả ngôn ngữ diễn đạt giải thuật đúng và vận dụng nó để diễn đạt các thuật toán một cách chính xác.

Đối tượng mục tiêu

  • Lập trình viên phát triển hệ thống, ứng dụng.
  • Nhà quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.
  • Tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu về "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật".
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét