TỔNG HỢP TÀI LIỆU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG DỄ HỌC NHẤT, AI CŨNG SẼ CẦN! - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

TỔNG HỢP TÀI LIỆU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG DỄ HỌC NHẤT, AI CŨNG SẼ CẦN!

TỔNG HỢP TÀI LIỆU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG DỄ HỌC NHẤT, AI CŨNG SẼ CẦN!

❤️500 phrasal verb hay gặp nhất:
https://bit.ly/34ra79C

❤️ 900 từ ĐỒNG NGHĨA: 
https://bit.ly/3juNN31

❤️3000 từ tiếng Anh thông dụng nhất:
https://bit.ly/3e451mP

❤️COLLOCATION:
https://bit.ly/3jvIVKY

❤️ Chuyên đề từ đồng nghĩa, trái nghĩa:
https://bit.ly/2Tpsd5p

❤️ EBOOK sách 4000 từ vựng tiếng Anh:
https://bit.ly/3mnxAyB

❤️50 cấu trúc tiếng anh cần ghi nhớ:
https://bit.ly/3jutYJh

❤️NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
https://bit.ly/3mmYdn9

❤️ Một số cấu trúc viết lại câu:
https://bit.ly/35OhrvB

❤️ Học tốt ngữ pháp TA:
https://bit.ly/3jxxEtE

❤️ Công phá Anh:
https://bit.ly/31Zckrl

❤️ Sách Writing từ A-Z:
https://bit.ly/34uavnW

❤️ Luyện siêu trí nhớ từ vựng: 
https://bit.ly/3mkOkXe

❤️ Tuyển tập truyện tranh song ngữ
https://bit.ly/2HpAodC

❤️ 100 video truyện cổ tích
https://bit.ly/2n19LyG

❤️ Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
https://bit.ly/34rRIJG

#quantriexcel
#kynangmoi

#quantriexcel #kynangmoi
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Tham gia lớp học cô Phương tại phòng 2301B tòa B, chung cư ĐỒNG PHÁT, HOÀNG MAI, HÀ NỘI - SĐT : 0979.866.122

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét