CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ LÀ ĐỐI MẶT VỚI NÓ - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ LÀ ĐỐI MẶT VỚI NÓ

 🌵CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT ĐỂ VƯỢT QUA NỖI SỢ LÀ ĐỐI MẶT VỚI NÓ🌵 

🔹Nếu bạn sợ độ cao, hãy thử một lần leo lên một ngọn núi và nhìn xuống.

🔹Nếu bạn sợ nước, hãy thử một lần nhảy xuống hồ bơi.

🔹Nếu bạn sợ qua đường, hãy thử một lần băng qua những vạch trắng một mình.

🔹Nếu bạn sợ thất bại, hãy thử chấp nhận và nhìn thẳng vào nó.

👉Mỗi người đều có một nỗi sợ cố hữu của riêng mình, nhưng bạn lại không biết rằng nỗi sợ lớn nhất của con người đó là mãi chìm trong nỗi sợ nào đó mà không thể vượt lên chính mình!

🌹Từ bỏ thì dễ - vượt lên chính mình mới khó -  Ngô Mục Thiên🌹
#quantriexcel
#kynangmoi

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét