Chia sẻ miễn phí khóa học (MIỄN PHÍ) Lập trình C# nâng cao 2020 Full LINK GOOGLE DRIVER - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Chia sẻ miễn phí khóa học (MIỄN PHÍ) Lập trình C# nâng cao 2020 Full LINK GOOGLE DRIVER

 

Chia sẻ miễn phí khóa học (MIỄN PHÍ) Lập trình C# nâng cao 2020 Full LINK GOOGLE DRIVER


Lợi ích từ khóa học
Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ
Đối tượng mục tiêu

  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

  • Những người yêu thích lĩnh vực lập trình C#

  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

  • Những ai đã học khóa học C# 5 tuần phần cơ bản (đề nghị)
Tổng quát
- Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói...)
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft Access
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
- Triển khai được mô hình đa tầng
- Sử dụng được một số Third Party Component nổi tiếng
- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng
Yêu cầu của khóa học

  • Tinh thần đam mê học hỏi và kiên nhẫn. Khóa học có thời lượng rất dài. Vì vậy, để đạt được thành công, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. "Có công mài sắt, có ngày nên kim"!

  • Máy tính, laptop cấu hình ổn định

  • Ổ cứng tối thiểu 250 GB

  • RAM tối thiểu 4GB (đề nghị 8GB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét