Share Free khóa học trở thành VMWare vSphere ESXi và vCenter Administration Miễn phí 2020 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Share Free khóa học trở thành VMWare vSphere ESXi và vCenter Administration Miễn phí 2020

 Share Free khóa học trở thành VMWare vSphere ESXi và vCenter Administration Miễn phí 2020

Complete VMWare vSphere ESXi and vCenter Administration Free Download

Google Drive (Public)

Content From: https://www.udemy.com/course/complete-vmware-vsphere-esxi-and-vcenter-administration/


Yêu cầu
Muốn học
Máy tính có ít nhất 4-8G bộ nhớ
Những gì bạn sẽ học
Sinh viên sẽ có thể thực hiện quản trị VMWare vSphere
Kết thúc khóa học này, bạn sẽ trở thành một quản trị viên VMWare vSphere chuyên nghiệp và có thể ứng tuyển vào các công việc CNTT
Bạn sẽ có thể cài đặt và cấu hình ESXi
Bạn sẽ có thể cài đặt và cấu hình vCenter
Bạn sẽ có thể tạo Máy ảo
Bạn sẽ được tiếp xúc tuyệt vời với công nghệ VMWare HA và DRS
Bạn sẽ có thể khắc phục các sự cố liên quan đến vSphere hàng ngày
Khóa học này dành cho ai:
Bất kỳ ai có kiến ​​thức trước về CNTT hoặc VMWare
Bất kỳ ai muốn thêm kỹ năng mới vào hồ sơ của mình
Bất kỳ ai muốn quản lý VMWare trong môi trường của họ
#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét