TỔNG HỢP 10GB TÀI LIỆU TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO FREE - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

TỔNG HỢP 10GB TÀI LIỆU TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO FREE

 TỔNG HỢP 10GB TÀI LIỆU TỰ HỌC NÂNG CẤP BẢN THÂN ĐI NÀO FREE - ( Link Google Driver trực tiếp )

(01) Khóa học Office chuyên nghiệp, miễn phí
1. Excel: https://bom.to/Tv4zYEz
2. Powerpoint: https://bom.to/Bqwydu4
3. Word: https://bom.to/q9kNAUZ
(02) Khóa học thiết kế 
1. ColorME5: https://bom.to/j6hjQmE
2. Lightroom: https://bom.to/K7R62TP
3. Photoshop cơ bản: https://bom.to/v4RGWrN
(03) Khóa học Tiếng Anh
1. Ebook Writing + Speaking: https://bom.to/zsZbGEz
2. Tài liệu Tiếng Anh 4 kỹ năng: https://bom.to/RXMuqZU
3. Listening Vocab: https://bom.to/EsRXLBE
4. Nghe chép chính tả Cam 8-14: https://bom.to/FHAkZq9
5. Boost your vocabulary Cam 8-14: https://bom.to/ZeCtzWx
(04) 15 khóa học Online từ các trường đại học danh tiếng nhất: https://bom.to/5bZr0jX
(05) Cẩm nang chinh phục Big4: https://bom.to/CWkBtox
(06) Tài liệu thi tuyển Quản trị viên tập sự: https://bom.to/DMdKd53
#quantriexcel
#kynangmoi

#quantriexcel #kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét