Chia sẻ miễn phí khóa học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP 2021 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Chia sẻ miễn phí khóa học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP 2021

 

Chia sẻ miễn phí khóa học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP 2021

Trong khóa học Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng web có tên gọi BMAGBOOK. Thông qua việc xây dựng ứng dụng BMAGBOOK, chúng ta sẽ học các kỹ thuật:

  • Mô hình hoạt động servlet – JSP
  • Form method: Post – Get
  • Kỹ thuật Redirect – Forward
  • Lưu trữ dữ liệu trong Request, Session
  • Xử lý nghiệp vụ với Data Access Object (DAO)
  • Đọc các tham số khởi tạo với Listener
  • Expression Language
  • Tab Library (Tablib)
  • Mô hình Model – View – Controller
  • AJAX – JSON

Download Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP

#quantriexcel #kynangmoi
 📲Cài đặt miễn phí APP Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét