Share Free Khóa học Làm quen với hệ điều hành Ubuntu 2021 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Share Free Khóa học Làm quen với hệ điều hành Ubuntu 2021

 

Share Free Khóa học Làm quen với hệ điều hành Ubuntu 2021

  • Cài đặt và tùy chỉnh hệ điều hành Ubuntu.
  • Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên Ubuntu.
  • Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên Ubuntu.
  • Sử dụng cửa sổ dòng lệnh quản trị Ubuntu.
  • Áp dụng cho những bạn làm về CNTT cần biết về Linux để lập trình, để quản trị mạng. Áp dụng cho những bạn làm văn phòng có nhu cầu đơn giản (soạn thảo văn bản, vào mạng, in ấn) với độ an toàn an ninh cao hơn.
  • Về lâu dài giúp cho giảm chi phí đầu tư về bản quyền nhiều phần mềm so với sử dụng windows, an toàn an ninh cao hơn windows.

Download Khóa học Làm quen với hệ điều hành Ubuntu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét