Share Free Khóa học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi 2021 Google Driver Link - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Share Free Khóa học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi 2021 Google Driver Link

 

Share Free Khóa học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi 2021 Google Driver Link

Khóa học Thành thạo Excel Qua giải đề thi tổng hợp toàn bộ các kiến thức Excel cho khối văn phòng, các bài tập rèn luyện sát nội dung và thực tế.Kho đề thi mẫu giúp học viên dễ dàng rèn luyện nâng cao chuyên môn Excel

  • Khóa học cung cấp cách thức cài đặt, cấu hình Excel
  • Cách quản lý Worksheet, Workbook, địa chỉ ô +Cách định dạng bảng tính +Các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ…

Download Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi

#quantriexcel #kynangmoi 
📲Cài đặt miễn phí APP Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại tại đây 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét