Chia sẻ miễn phí khóa học online 2021 - Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - TS. Lê Thẩm Dương ( Google Driver Link ) - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Chia sẻ miễn phí khóa học online 2021 - Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - TS. Lê Thẩm Dương ( Google Driver Link )

  

Chia sẻ miễn phí khóa học online 2021 - Kỹ năng tuyển dụng nhân viên - TS. Lê Thẩm Dương ( Google Driver Link )

Khóa học tập trung vào những vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp, từ góc nhìn của người quản lý cũng như của người đi xin việc.
Từ đó tập trung vào cách giải quyết vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Khóa học hướng dẫn cách thiết lập các chiến lược nhân sự dựa vào nhu cầu và quy mô của công ty. từ đó có những bước triển khai kế hoạch một cách hợp lý nhất.

Thông qua khóa học, tác giả cũng hướng tới các yêu cầu của công việc và cách tuyển chọn nhân sự dựa vào những yêu cầu này. Những khó khăn trong việc tuyển chọn hồ sơ và phỏng vấn các ứng viên cũng được giải đáp trong khóa học này.

Nội Dung Khóa Học
  1. Những nhân tố trong doanh nghiệp
  2. Kỹ năng tuyển dụng nhân sự
  3. Quy trình tuyển dụng nhân sự
  4. Tổng quan quy trình p1 2 3 4
  5. Kỹ năng triển khai chiến lược nhân sự
  6. v.v...

Liên Kết Tải Về
  • Mã Số File : 035 
  • Dung Lượng : 1.97 GB 
  • Nội Dung : Video 
  • Link Down: [Sever Google]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét