Share Free Khóa Học Xây dựng Single Page Web App với Angularjs Routing 2021 Full Link Google Driver - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Share Free Khóa Học Xây dựng Single Page Web App với Angularjs Routing 2021 Full Link Google Driver

  

Share Free Khóa Học Xây dựng Single Page Web App với Angularjs Routing 2021 Full Link Google Driver


DOWNLOAD

Tạo một ứng dụng trang đơn (SPA) đi kèm với nhiều lợi thế hiện đại cho một trang web truyền thống có thể cải thiện trải nghiệm người dùng.
Những ưu điểm này bao gồm trải nghiệm người dùng nhanh hơn thường do không phải tải lại toàn bộ ứng dụng để hiển thị các thay đổi trong nội dung.
Điều này dẫn đến một trải nghiệm có thể rất giống hoặc giống hệt với trải nghiệm người dùng trong ứng dụng máy tính để bàn truyền thống.
Một lĩnh vực lợi thế mà SPA không có xu hướng là các trình thu thập dữ liệu web và công cụ tìm kiếm không theo kịp khả năng lập chỉ mục và thu thập dữ liệu Ứng dụng Trang đơn.

Các ứng dụng trang đơn sử dụng AngularJS sử dụng hàm băm (tức là #!) Để tận dụng lịch sử trình duyệt.
Do đó, mọi thứ sau hàm băm không được phục vụ cho trình thu thập dữ liệu web hoặc máy chủ web (ví dụ: Apache hoặc Tomcat) và chỉ được tải bởi trình duyệt hoặc máy khách.

Nội Dung Khóa Học 
 1. Giới Thiệu SPA - Angularjs
 2. Yêu Cầu Khóa Học
 3. Phương Pháp Routing Trong Angularjs
 4. Tìm Hiểu Vê Uirouter
 5. Thiết Lập Project
 6. Phân Chia bố cục liên kết các trang
 7. V.v...

Liên Kết Tải Về
 • Mã Số File : 048 
 • Dung Lượng : 337 MB  
 • Nội Dung : 16 Video 
 • Link Down: [Sever Google]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét