QUY TẮC MƯỢN NỢ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

QUY TẮC MƯỢN NỢ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM

 QUY TẮC MƯỢN NỢ PHẢI KHẮC CỐT GHI TÂM

1. Mượn ngày 10, hứa ngày 10 tháng sau trả thì tới ngày 10 phải trả, không có tiền kịp thì tới ngày 7 ngày 8 phải báo cho người ta, chứ không phải tới ngày 10, im như ngậm thóc rồi người ta hỏi mới nói là không có tiền, trả sau một chút.


2. Đang mượn tiền, thân mang nợ, thì bớt post hình đi du lịch, khoe mua đồ hiệu. Bớt khoe đi xe đẹp đi. Chủ nợ cũng là con người chứ có phải ... đâu mà không có cảm xúc không biết tổn thương.


3. Mượn tiền của ai thì đích thân mình phải đi trả cho người đó, chứ không phải mượn xong của đứa này rồi nói là thằng kia nó còn thiếu tao, mày đòi nó luôn giùm tao. Tao cho mượn tiền chứ không kiêm luôn nghề đòi nợ, không cấn qua cấn lại.


4. Mượn 10 triệu thì đến ngày trả phải trả 10 triệu, không phải trả năm triệu, lần sau đưa thêm hai triệu, lần nữa đưa một triệu. Đưa vậy nát tiền, t.ộ..i người ta. Lúc lấy tôi giao 10 triệu 1 cục chứ tôi có giao mỗi lần 1 ít đâu?


5. Lúc mượn tiền mình k..h..ó.c t.h.a.n, k..h..ổ s.ở, tha thiết, mượn xong lúc trả tiền thì mình phải tươi cười mình trả cho người ta, không phải lúc trả ngồi t.h.a.n, gom tiền chỗ này chỗ kia cực lắm mới đủ trả. Gom đâu kệ mày, tao chỉ cần biết tiền tao phải về túi tao. Hiểu chứ?


6. Bạn mình có làm mấy trăm triệu một tháng thì kệ bạn mình, đừng có kêu " mấy trăm triệu một tháng mà có một triệu cũng đòi." Làm mấy trăm triệu với đòi một triệu nó không có liên quan. Đây không làm từ thiện.

#quantriexcel

#kynangmoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét