CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC THÀNH THẠO LINQ TRONG 6 TUẦN 2021 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC THÀNH THẠO LINQ TRONG 6 TUẦN 2021

  

DOWNLOAD

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC THÀNH THẠO LINQ TRONG 6 TUẦN 2021

- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học- Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

- Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL

- Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

- Sử dụng Extension method

- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

- Xử lý chuỗi, mảng, collections

- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

- Triển khai được mô hình đa tầng

- Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét