CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ONLINE THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC 2021 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ONLINE THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC 2021

  

DOWNLOAD

CHIA SẺ MIỄN PHÍ KHÓA HỌC ONLINE THÀNH THẠO C++ QUA 108 BÀI HỌC 2021

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...

Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....)

Cách tạo và gọi hàm trong C++

- Xử lý mảng
- Xử lý con trỏ
- Xử lý chuỗi
- Xử lý cấu trúc
- Xử lý tập tin

DOWNLOAD


1 nhận xét: