Chia sẻ miễn phí khóa học lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng 2021 - SÁCH MỚI

Tìm kiếm Blog này

Pages

Search This Blog

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2021

Chia sẻ miễn phí khóa học lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng 2021

 Chia sẻ miễn phí khóa học lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng 2021

DOWNLOAD

Trọn bộ khóa học “Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng”. Học lập trình WinForm không khó vì đã có C#. Khóa học này sẽ giúp bạn có được kiến thức nền tảng và có thể tạo ra ứng dụng C# hoàn chỉnh và ứng dụng nó tốt nhất.

Bạn sẽ học được gì:

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Thời lượng: 

  • 20 giờ 28 phút
  •  Giáo trình: 43 bài giảng
  •  Sở hữu khóa học trọn đời

Giới thiệu khóa học

Khóa học Lập trình WinForm với C# 10 ứng dụng cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa học cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình họcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét